!...يواشــكـــي

ی ی ی Ԙ

ی ی ........ ی ی یԘی ............. یԘی ی ی .......... .

ی ......ی ی ی ...... ی ی ی .......... ی ....... ی ی...... ی ی ی ی ی ...... ی ی ی ی یی ی {} ی ی ی یی ی ی ی ......... ی ی یی یی یی ی ی ی ........ی ی یی ی یی ......ی ی ی ی ی .... ی ی ی ......... ی ی ی ی یی ی ݘ ................. ی ی ی یی یی........... ǁ ǁ ی ی ی ی..... یی ی ی یی .......... ی ی ی یی یی یی یی یی ی ی Ϡ ......... ی ی ی Ȑ ..... ی ی ی ...ی ....ی ....... ی یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی....... ʠی ی ییی ................ یی ... یییی یی ی ی ی ی یی ........ ی ی ی ی ی Ѡ .......................ی Ϡʘ ی ....... یԘی.....

نوشته شده در ۱۳۸٥/٦/۱۱ساعت ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ توسط می سم نظرات () |