پرم از سکوت...

فقط نگاه می کنم

انگار فقط همین بود

همین

همینی که الان هستم

هیچ

فقط هیچی

و روزنه ها انگار نه انگار

صدایی توو جهانم نیست فقط تصویر میبینم...

/ 0 نظر / 5 بازدید