دو دسته آدم وجود داره یه دسته اونهایی هستن که پاشون و میگذارن سر جای خودشون

و دسته ی دوم اونایی که پاشو ن و می گذارن رو صورت بقیه...

بمون دل من فقط به بودنت خوشه

منو فکر رفتن تو می کشه...

/ 0 نظر / 2 بازدید