جواب کامنت آذر 92

هنوز هم روی حرفم هستم مهربونم همهچیز درست میشه صبور باش خدا داره تماشات میکنه

بیخبری بدترین اتفاق دنیاست...

/ 0 نظر / 34 بازدید