امشب قراره که با خاطرات تو بازم بشینم و باز درد و دل کنم

با کاغذای شعر صبح و ببینم و غرق خودم بشم این قطره های اشک

رو کاغذای خیس این بیت آخره اما همیشه شعر پایان قصه نیست....

/ 0 نظر / 13 بازدید