دیشب رو تخت بیمارستان بدون اینکه هیچ همراهی داشته باشم با تموم گیج بودنم باز به این فکر می کردم چقدر طول میکشه....

ترسیده بودم نه از اون وضع از اینکه هیشکی نبود.

 

چیزایی که میشنیدم صدای کوبیده شدن یه دست زنونه توی صورتم بود  که میگفت اسمت چیه بگو بگو چشات و باز بزار ببینمت ....ببینمت تصویرش تار بود اونقدر که هیچی یادم نمیاد...

کاش امروز چشمام و باز نمی کردم سراغ موبایلمو گرفتم و الانم روی همون تخت دارم این پستو ...

مرگ و با چشمای خودم دیدم خیلی قشنگ بود اما حیف که...کاش بازم...

متاسفم که این جمله رو اینجا مینویسم امیدوارم بد آموزی نداشته باشه اما منم یه آدمم شاید کم آوردم.

داشتن باور سعادت حسرت بر انگیزیست...

فکر میکنم دیگه هیچ باوری ندارم

هیچ آرزویی و هیچ فکری از این به بعد فقط میخوام بگذره فقط و فقط بگذره

و باز می نویسم :


حال اگر چه هیچ نذری عهده دار وصل نیست یک زمان پیشامدی بودم که امکان داشتم...

 

یه جوری دلم تنگ میشه برات محال بتونی تصور کنی

گمونم نمیتونی حتی خودت جای خالیتو تو دلم پر کنی...

 

همیشه کم میارمت...

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید