هر وقت احساس کردی بهم احتیاج داری تو خصوصی کافیه یه کامنت بگذاری...

من همیشه هستم اینو بفهم و بدون دلم واسعه تو خیلی تنگ شده

کاش ...داداشی تو میثم...

میدونم که میایی اینجا و سر میزنی اما دلت میاد کامنت ندی فقط کافیه یک صدم ثانیه فکر کنی که من توی تموم مدت هرگز بهت بی احترامی نکردم و هرگز نگذاشتم یعنی به خودم اجازه ندادم ...بی خیال من همیشه هستم... ببخشید ساعت دارید ؟؟؟؟؟؟ساعت چنده؟

/ 10 نظر / 2 بازدید
مرصاد

مخاطب خاص دارد سکوت می کنیم به احترامتان

مرصاد

شما واژه مناسب خوب مرتبط و حسی بگو من ...کشم اگه استفاده نکنم ! [نیشخند]

مرصاد

در اون زمینه ی نفرینت فک کنم ما به قول اخرش رسیدیم و در انتظار امدنش هستیم!

مرصاد

جمعه دو به بعد در خدمتیم

راه بی پایان

سلام ... در آب های سبز تابستان تنها تر از یک برگ با بار شادی های مهجورم در آب های سبز تابستان آرام می رانم تا سرزمین مرگ تا ساحل غم های پاییزی در سایه ای خود را رها کردم در سایه ی بی اعتبار عشق در سایه ی فرار خوشبختی در سایه ی ناپایداری ها شب ها که می چرخد نسیمی گیج در آسمان کوته دلتنگ شب ها که می پیچد مهی خونین در کوچه های آبی رگ ها شب ها که تنهاییم با رعشه های روحمان ، تنها ـ در ضربه های نبض می جوشد احساس هستی ، هستی بیمار « در انتظار دره ها رازیست » این را به روی قله های کوه بر سنگ های سهمگین کندند آن ها که در خطوط سقوط خویش یک شب سکوت کوهساران را از التماسی تلخ آکندند « در اضطراب دست های پر ، آرامش دستان خالی نیست خاموشی ویرانه ها زیباست » این را زنی در آب ها می خواند در آب های سبز تابستان گویی که در ویرانه ها می زیست ما یکدگر را با نفس هامان آلوده می سازیم آلوده ی تقوای خوشبختی ما از صدای باد می ترسیم ما از نفوذ سایه های شک در باغ های بوسه هامان رنگ می بازیم ما در تمام می

پریناز

[نیشخند]سلام.نیستی؟؟؟ منتظرما... بدوبدو..

پریناز

[نیشخند]سلام.نیستی؟؟؟ منتظرما... بدوبدو..