امروز وقتی صدات و شنیدم کلی ذوق کردم

انگار خدا

دنیارو بهم داده بود

اما وقتی خدافظی کردیم

...

اینجا هنوز بارونه اونجا رو نمی دونم

بدون همیشه دعاگوتم .

/ 0 نظر / 2 بازدید