توکل به خدا همیشه معجزه می کنه و هنوزم منتظر یه معجزه دیگم.

هرکس به خدا  توکل کند دشواری ها برای او آسان می شود و اسباب برایش فراهم می گردد

توکل بر خداوند مایه نجات از هر بدی و محفوظ بودن از هر دشمنی است  امام علی (ع)

التماس دعا....یا علی مدد

/ 0 نظر / 17 بازدید