ح

نمیترسم اگر گاهی دعامون بی اثر میشه همیشه لحظه آخر خدا نزدیکتر میشه...

 

همیشه همه چیز از دور قشنگ...

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
مرصاد

از رگ گردن نزدیکتره