باید بازم به نبودن آدمها عادت کنم

اما فقط عادت

چون یاد نگرفتم ازشون دل بکنم یاد نگرفتم بهشون فکر نکنم یاد نگرفتم عاشقشون نباشم و یاد نگرفتم فراموششون کنم

اید بتونن خیلی چیزارو ازم بگیرن اما نمیتونن جایگاهی که توی قلبم دارن و تغییر بدن...پس به همین دل خوشم ،خلاص...

 

/ 0 نظر / 2 بازدید