مستی اگر پیمانه ای بشکند خیر است

ساقی اگر پیمان شکن شد شد!مبارک باد

زیاد عمر نمیکنم این واسم مثل روز روشن میمونه

و خداوند شب را برای آرامش آفرید....

دارم میسوزم آتیش میگیرم اما هنوز صبورم

/ 0 نظر / 2 بازدید