یه دروغ چقدر میتونه خودشو حفظ کنه ؟

شاید بشه اون لحظه رو دوام آورد اما بالا اخره یه روزی فاش میشه و اون وقت ...

احساس می کنم هیچ کجای این دنیا واسم امن نیست ،نمیتونم کسی و باور کنم نه خانوادم و نه دوستام و نه روزهایی و که دارم میگذرونم .

بگذار تو فکر این باشن که با دروغشون فریب خوردم اما فقط خیال میکنن

داشتن باور سعادت حسرت بر انگیزیست ،هیچ کس و هیچ چیزی را دیگر باور ندارم...

درست مثل یک علامت سکون که هیچ صدایی ندارد .

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید