نشسته برف تنت بعد سال ها به تنم

یخ تو باز شد آخر از آتشی که منم

تو در کنار منی عشق کار خود را کرد

رسیده لحظه ی شیرین با تو ما شدنم

نمی شود که بر این لحظه نام بوسه گذاشت

نزول آیه ی لب های توست بر دهنم

تمام شهر به دنبال نام عطر منند

گرفته بوی تو را تار و پود پیرهنم

من و تو مثل دم و بازدم گره خوردیم

چگونه رابطه ام با تو را به هم بزنم

                                                   محمد رفیعی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید