برای ماهم ادمیم دوست داشتنی

هیچ وقت نبودنت و ندیدنت دلیل بر نداشتنت نیست همیشه در ضمیر نا خود آگاهمی و دوست دارم به معنی واقعی کلمه هم خوت و هم خاطراتت

هر جا که هستی شاد باشی و موفق

/ 0 نظر / 2 بازدید