ما آدمها ادای آدمها رو در میاریم تا حالا فکر کردید که چقدر آدمیم؟

.........................................................................................................................

و هر کس از خدا پروا کند [خدا] براى او راه بیرون‏شدنى قرار مى‏دهد.

و از جایى که حسابش را نمى‏کند به او روزى مى‏رساند و هر کس بر خدا اعتماد کند او براى وى بس است‏خدا فرمانش را به انجام‏رساننده است به راستى خدا براى هر چیزى اندازه‏اى مقرر کرده است

آیه 2و3 سوره طلاق

من که بهش ایمان دارم معجزه میکنه. نقل شده هر کس این آیه رو هر روز بخونه تاثیراتی داره که وصف ناشدنیه در هر شکل حیفم اومد اینجا ننویسمش...

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید