تموم دروغهای عالم رو باور می کنم

به این شرط که

تو...

اونهارو گفته باشی....

                                                                                              13

 

/ 0 نظر / 2 بازدید