گاهی ناچاری به دچار بودن و گاهی دچاری به نا چار بودن...

این روزها فکر می کنم فقط یک وجب تا آخر دنیا باقیست...الباقی اش زر مفت است.

/ 0 نظر / 13 بازدید