آب طلب نکرده همیشه مراد نیست

گاهی بهانه ایست که قربانیت کنند...

 .

.

.

دارو ندارم و میدم ولی چشمات و نبند...

/ 0 نظر / 2 بازدید