تونستم باهاش حرف بزنم خیلی آروم شدم وقتی که گفت چندتا ببخشید بهت بدهکارم ...الاهی بمیرم دلش قد یه گنجیشک بهش حق میدم خیلی سرش شلوغ الاهی الاهی الاهی قرار شد ببینمش کی و کجا معلوم نیست اما یه سوال؟

چی میخواد بهم بگه؟

یه کوچولو که نه خیلی میترسم...ناراحت

/ 6 نظر / 2 بازدید
نسترن

سلام میثم جان خوبی داداشی؟/[گل] راستش شرمنده بابت تاخیرهام احساس میکنم اونقدر دیر اومدم که چیزی از متنت نمی فهمم نمی دونم حتی روی صحبت با کیه؟ موضوع چیه؟ سر فرصت قول میدم بیام و پست های عقب افتاده رو یه مرور کوچولو بکنم اما احساس می کنم یه کم از پیله ات بیرون اومدی این واسم قشنگه مراقب خودت باش تا فرصت های بعد شب و روزت آرام و پرهیاهو[گل]

نسترن

تو چون یک واژه نیلوفری رنگ... میان دفتر دل ماندگاری... اگر شهر نگاهت فرصتی داشت بیادم باش در هر روزگاری... [گل]

نسترن

دیروز را به بازی تکرار باختیم طرحی برای بردن فردا نداشتیم ما چشمهای منتظر و خیس خویش را هرگز به راه امدنت وا نداشتیم شوقی که از زمین و زمینی رها شویم چیزی که ماه داشت .... که ماها نداشتیم هم صخره ها به سینه ما دست رد زدند هم روی بازگشت به دریا نداشتیم [گل]

بچه باحال

سلام. خوبی؟کجایی داداشی ؟ این همه ماجرا مال نادر بود؟ میگما این نادر چقدر وقتش آزادٍ ها! [زبان]

پیام

در زمانیکه وفا قصه برف تابستان است و صداقت گلی نایاب به چه کس باید گفت با تو انسانم و خوشبخت ترین

مرصاد

جریان چیه داداش واقعا نمی فهمم!