هیچ حرفی نیست دارم کم کم عادت می کنم

من به افکار زجر آور...به خیلی چیزها

می روم هر چند بعد از تو برای هیچ چیز...

بعد من اما تو راحت تر به خیلی چیزها...

 

/ 0 نظر / 2 بازدید