حال اگر چه هیچ نذری عهده دار وصل نیست

یک زمان پیشامدی بودم که امکان داشتم .....

 

هر روز به جای پیش رفت دارم پست رفت میکنم؟

چقدر عقب افتادم از همه چی

 

کم آوردم بد جور...یعنی آخرشم !؟

به دندون دردم معتاد شدم وقتی آروم میشه احساس میکنم یه چیزی کم دارم ...

پ.ن:من معتادم؟من الکلیم؟من کی هستم؟

میثم!!!

دیگه میثمی باقی نمونده ،این جمله رو واسه کسی نوشتم که این حالت زندگی من و دوست داره  برو حالشو ببر ،خوشحال تر از قبل ،سرت و بگیر بالا یا اصلا رو یه بلندی وایسا تا بهتر بتونی ببینی خم شدنم رو

 

آرامم آرامتر از نبض یک مرده ....

 دیگه تمومه،تمومه،تموم...

/ 0 نظر / 2 بازدید