یادم تو را فراموش...

چشمانم هم مثل پاهایم هنوز به راه است چشمانم به راه تو و پاهای ناتوانم...

انگار باید فراموش کرد بی خیال همش فقط یه خواب بود شاید این گونه قدری آرام  شوی...

نه

یادم

تو

را

فراموش...

/ 0 نظر / 12 بازدید