دلم واسه مامان خیلی تنگ شده

واسه صداش

واسه نگاه کردنش

واسه ی دلشوره هاش

واسه ی تموم نگرانی های بی دلیلش...

دلم عجیب هوات و کرده ...

منو بابت همه ی دلنگرونیهایی که واست ایجاد کردم ببخش

/ 0 نظر / 2 بازدید