من از هر چی شبیهت نیست من از این تنهایی سایم از این قرصهای خواب آور به حد مرگ بیزارم من از این تخت تنهایی از این بغض عذاب آور به  حد مرگ بیزارم...

/ 0 نظر / 15 بازدید