امروز بد جوری دلتنگ شده بودم

دلم هری ریخت پایین وقتی که دیدم رفتی نبودی ببینی چه عربده هایی میزدم آدمهای تو پیاده رو مثل دیونه ها نگام میکردن ،صدام دیگه در نمیاد ...

خیلی نامردی بی انصاف

/ 0 نظر / 2 بازدید