امروز تمام فکرم این بود که معنی واقعی خوشحالی و حس کردم اما اشتباه بود!!!!!!!!

اشتباه همون لغتیه که تموم زندگیم باهام بوده !

زمان حال زمان گذشته زمان آینده

ترس از روزهایی که داره می گذره دوست داشتنیه شاید...

 

/ 0 نظر / 2 بازدید