در حسرت فردای تو تقویمم رو پر میکنم.....هر روز این تنهایی رو فردا تصور میکنم.....هم سنگ این روزای من حتی شبم تاریک نیست.....اینجا به جز دوریه تو چیزی به من نزدیک نیست.

رو به تو سجده میکنم دری به کعبه باز نیست.....بس که طواف کردمت مرا به حج نیاز نیست.....به هر طرف نظر کنم نمازمم نماز نیست.....مرا به بند میکشی از این رها ترم کنی.....زخم نمیزنی به من که مبتلا ترم کنی .....از همه توبه میکنم بلکه تو باورم کنی.

/ 0 نظر / 2 بازدید