ا

این روزها چقدر دلم مشهد میخواد یاده رضا افتادم و او نوشته زیباش 

نگشترم را از نجف گرفتم


متبرک کربلاست

کاظمین هم...

اما هر وقت میبینمش یاد مشهدت میکنم

یا شمس الشموس
 

/ 0 نظر / 15 بازدید