برای مهران و سحر عزیز

سخته وقتی جسم  پدر و مادر خودت رو بی جان زیر آوار ببینی..

صبر و شکیبایی رو برای شما و تموم داغ دیدگان آرزو دارم هیچ وازه ای رو پیدا نمی کنم فقط چند سطر  سکوت...

 

/ 0 نظر / 12 بازدید