دندانهایم درد میکند

دیشب دندانپزشکی بودم

میترسم از اوباهت شوم آن اتاق

نه راه پیش دارم نه پس

خدایا غلط کردم...

کاش با مامان رفته بودم و دستهایش را محکم  میفشردم

مثل همان روزهای ٧سالگی و کشیدن دندانهای شیری

ای کاش دندانپزشک آن روزها بین راه پنس از دستش رها نمی شد که مجبور شوم دندان کشیده ام  را ته حلقم احساس کنم...

شاید اگر دستان پیر آن دندانپزشک نمی لرزید هرگز از اتاق دندانپزشک نمیترسیدم...

اما

دیشب قدری آرامتر بودم شاید دلیلش این بود که دکتر دستانش نمی لرزید و فقط یک معاینه ساده بود.

اما  بعد از عکس چه کنم؟

با تمام وجودم میترسم کاش خیار با من بیاید...

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
مینو

yavashaki boro dando0n pezeshki shoma ke kho0b baladi mage na!!! khiar?????????????????????

دردهای پنهان من

وای چه حسی ... دارم فکر می کنم چه حسی به آدم دست میده وقتی دندون از دست .... وای ... فاجعست !!!!

مسی

زین پس بجای ترساندن بچه ها با گفتن آمپول میگوییم دندان پزشکی[نیشخند] یکی رو با خودت ببر که لااقل وجود اون باعث بشه کمتر بترسی

سامان

همیشه برده خواه تو، همیشه مات خواه من! بچین دوباره میزنیم، سفید تو، سیاه من! ستاره های مهره و مربعات روز و شب نشسته ام دوباره روبه روی قرص ماه، من! پیاده را دو خانه تو و من یکی نه بیشتر همیشه کل راه تو، همیشه نیمه راه، من! تمسخر و تکان اسب و اندکی درنگ، تو نگاه و دست بر پیاده و باز هم نگاه، من! یکی تو و یکی من و یکی تو و یکی نه من! همیشه رو سفید تو، همیشه رو سیاه من! دوباره شاد لذت نبرد تن به تن تو و دوباره شرمسار ارتکاب این گناه من! تو برده ای و من خوشم که در نبرد زندگی تو بودی و نبوده ام دمی بدون شاه، من!