یک سبد پر از انگور در برابر یک دنیا حقارت ،یک دنیا بی احترامی یک دنیا تلافی یک دنیا نامردی،هر چقدر فکر کردم نفهمیدم چرا این کارو کرد اما هرگز حلالش نمیکنم حالا شبای قدر بره  تا خود صبح توی سر خودش بزنه و قران سر بگیره تا خدا گناهاش و ببخشه و ...اما من حلالش نمی کنم هیچ وقت ،اما هنوز دوسش دارم بیشتر از قبل ،دلتنگشم عجیب ،اما منو خورد کرد ،له شدم...ناراحت

 

/ 5 نظر / 2 بازدید
راه بی پایان

چقدرعجيبه که تا مريض نشي کسي برات گل نمي ياره تا گريه نکني کسي نوازشت نمي کنه تا فرياد نکشي کسي به طرفت برنمي گرده تا قصد رفتن نکني کسي به ديدنت نمي ياد و تا وقتي نميري کسي تورو نمي بخشه [گل]

راه بی پایان

هيچكس لياقت اشكهاي تو را ندارد و كسي كه چنين ارزشي دارد باعث اشك ريختن تو نمي شود اگر كسي تو را آنطوركه ميخواهي دوست ندارد به اين معني نيست كه تو را با تمام وجودش دوست ندارد دوست واقعي كسي است كه دستهاي تورابگيردولي قلب تورالمس كند بدترين شكل دلتنگي براي كسي آن است كه در كنار او باشي و بداني كه هرگزبه اونخواهي رسيد .

راه بی پایان

زندگي همچون کلافي پيچ در پيچ است که اولش پيچ است وآخرش هيچ است . [گل][گل] دلم برات تنگ شده ... چه کارش کنم دل دیگه ... !!!

مسی

اگه واقعاً حق با تو باشه پس کسی که حقیر شده اونه نه تو. [گل]