تازه عادت کرده بودم که تو تنهایی بمونم

ولی وقتی تو رو دیدم دیگه گفتم نمی تونم

تازه عادت کرده بودم که باشم تنهای تنها

تا که دیدمت دلم گفت،تویی اون عشق تو رویا

تازه عادت کرده بودم....

عزیزی برایم گفت:

خیلی سخته اگه بخوای کسی و  به زور نگه داری هر چقدر تلاش کنی بالاخره یه روز یه جایی یه جوری میره، فقط چون تو به زور نگهش داشتی...

یه نفر حبس تو چشمات تا ابد گوشه زندون...

دارم مثل یه ماهی که افتاده باشه بیرون حوض، جون میکنم همون شکلی با همون حالت نفس نفس های آخر...

کاش می فهمیدی که دوست دارم تموم لحظه هام و با تو باشم .

                                                                                               / ١٣/

 

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید