ساعت 3 صبح میرسی خونه

میبینی موبایلت زنگ میخوره با تعجب نگاه میکنی که کی میتونه باشه

صدای گریه دسته جمعی میاد

بعد یه جمله میشنوی که من نمیتونم بهش بگم بازم باگریه گوشی روت قطع میشه

حس ترس خفگی لرزش دستت مانع درست شماره گرفتن میشه

با هر بدبختی شماره رو میگیری

صدای بوقو شنیده شدن تپش قلبت همزمان میشه گوشی وصل میشه 

بهت میگن به رحمت خدا رفت  راحت شد جاش ته بهشته...

اونوقت تو میمونی و ...

 

 / 0 نظر / 15 بازدید