چشمانم همیشه به راه می ماند

می دانم که می آیی! شاید لحظه ای در خوابم...

من آن دلتنگی نا گاه پس از شوقم...

 

/ 0 نظر / 2 بازدید