به راستی این تقدیر چه قاضی  دور از عدالتیست که همیشه صلاح میداند بعضی با گذشته هایشان زندگی کنند و بعضی را به آینده ای که هرگز نمی رسد،دلخوش میکند و من هر چه نگاه میکنم گذشته ها زیباترند...

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
بچه پرو

ایشالله از حالت کیف کنی و آیندت زیبا باشه [عینک]

مسی

بعضی از گذشته ها واقعاً زیبا هستن. امیدوارم آینده ات انقدر زیبا باشه و انقدر از حالت لذت ببری که دیگه به افسوس گذشته فکر نکنی[گل]