یک سال دیگه پر از تنهایی هم تموم شد

یک سال پر از تنهایی دیگه میخواد شروع بشه

یک سال تنهایی محض،چقدر تعداد سالهایی که بدون خانوادمم دارن زیاد میشن ،کاش موقع تحویل سال بارون بیاد...

 

/ 0 نظر / 2 بازدید