/ 3 نظر / 2 بازدید
يواشکی

سلام من نميدونم چرا غالب وبلاگماينجوری شده تازسم شکلکاشم نيومده الاهی مردشورشو ببرن با اين اختلالاتی که به وجود آوردن می خواستم برم حذفش کنم دلم نيومد ديگه بايد ببخشيد تازه دادت کام لیمو یادم رفته شرمندم خودمم اولم

چشمک

ايشششششششششششششش تو که جزو ادم به حساب نميای //که اولم باشييیتو يه يواشکی بيشتر نيستييی..... من خودم اول

چشمک

حالا ميرم بخونم ببيسنم چه اراجيفی (عراجيف؟عرعر جيف؟)نوشتی ...بد ميام