تبدیل شدن به یه آدم بدون احساس کار سختیه

نمیتونم ادای آدمهایی و در بیارم که چیزی واسشون مهم نیست

چه دردی داره منتظر بودن...

چه دردی داره رفتن...

چه دردی داره شبیه هیچ کسی نبودن...

/ 0 نظر / 2 بازدید