بخواب آروم عسل بانو

که بی تو ساکت اینجا ولی راحت شدی انگار از این بی رحمی دنیا بخواب آروم و  بی غصه کی این درد و یادش میره سکانس آخرت این نیست کسی جاتو نمیگیره

لالالالا

بخواب اما روزای بی عسل سخته با پروازه پر از دردت بهار از یادمون رفته

زمین ساکت زمان آروم عسل توو آسمون خوابه ستارش رفته از

مثل پروانه ها حالا دیگه آزاده آزادی به خیلی آدما با عشق دوباره زندگی دادی

لالالالا

گلای سرخ گلای یاسو بابونه کی اینو باورش میشه که تو دیگه نیای خونه تو قلبت میزنه اینجا تو عطرت اینجا پیچیده تو اسم پاک و شیرینت صدای زندگی میده

تو رفتی اما بخشیدی نگات زندست نفس داره واسه تو کمترین پاداش هزاران

/ 0 نظر / 2 بازدید