دلم برای خودم تنگ شده

دلم واسه ی اون روزای قشنگم که می خندیدم

دلم واسه ی  روزهایی که واسشون برنامه داشتم

دلم واسه ی شبهایی که به ذوق می خوابیدم تا زود صبح بشه

دلم برای خودم تنگ شده

/ 0 نظر / 2 بازدید