فکنم بین دوراهی نه چند راهی گیر افتادم

عقلمم که درست کار نمی کنه

دست به دامن دعا شدم....

این روزهای من این شکلیه...

خدایا مثل همیشه کمکم کن دیگه...

/ 0 نظر / 2 بازدید