هلن عزیز تولدت مبارک

هرچند که با چند روز تاخیر 29/9 کجا و الان کجا من همیشه آخر میرسم اما مهم نیست

داداش

تولدت مبارککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک

ایشالا که هزارساله بشی و آرزو میکنم به تموم آرزوهات برسی

هوراتنت سالم و دلت خوشهورا

تولد مبارک...

/ 0 نظر / 2 بازدید