از پنج شنبه تا حال ندیدمش خیلی دلتنگشم به خدا دوبار بهش زنگ زدم که خیلی کم رنگ جواب داد و خدافظی...طفلی من خیلی خسته میشه کارش خسته کنندس خدایا بهش انرزی بده بتون دووم بیاره خدایا مواظبش باش ...ناراحتکاش بفهمه و متوجه بشه که چقدر واسعم مهم خودت یه کاری کن دیگه...صبرم خیلی کم شده...ناراحت

خدایا امروز معجزه شد مرسی ....

بهم کمک کن جبران کنم ....

/ 3 نظر / 3 بازدید
راه بی پایان

عشق حیات عاشق را تشکیل می دهد والا معشوق بهانه است. [گل]

راه بی پایان

خداوندا ، نمی توانیم از تو چیزی بخواهیم ، که تو نیازهای ما را می دانی ، پیش از آنکه در ما پدیدار شود .

راه بی پایان

همه می خواهند بشریت را عوض کنند ولی دریغا که هیچ کس در این اندیشه نیست که خود را عوض کند . (تولستوی)