بگذار در آغوش تو سوزم به جهنم...

.

.

.

مرسی خدا بابت تموم حکمتهات و قسمت هات...

                                                                                                                    13

/ 0 نظر / 2 بازدید