وقتی چشمهات و باز میکنی میبینی...

میشنوی....هنوز نفس میکشی..

میگن برگشتی از یه جای خیلی دور به اسم کما

دیپرت شدن باز به این دنیا قسمته یا حکمت؟

باز تو میمونی و دنیا...

 

/ 0 نظر / 3 بازدید