هنوزتصویر پر احساس چشمات نمیزاره که جایی رو ببینم...

....................................................................................................

یک ساله دیگه هم پیر شدی وبلاگ عین من اما مرسی که هستی

 

.......................................................................

خاطرات رفته از یاد

به شکستن عادتم داد

رو به آینه گریه کردم

گریه هامو پس فرستاد

من فقط ...

......................................................................

این دیالوگ فیلم هنوز توویگوشمه

بزارسر و سامون بگیرم دوباره روی پام واستم نفس بگیرم  دوباره جون بگیرم اونوقت باز دوباره...میام ...ببین بازدوباره تو همینکارارو کن منم باز دوباره...

 

پ.ن:

چرامیایی مینویسی اسمتونمیزاری که من هی فک کنم تو کیهی اما  میدونم فک کن هنوزمشنگم....

/ 0 نظر / 35 بازدید