درست به اندازه دود شدن  ۵ تا سیگار اون آقای همسایه  صبر کردم اما بازم نیومدی...

مهم نیست بازم میام اونقدر میام و منتظر میمونم تا ببینمت تا نگات کنم ...

بی انصاف تنها واژه ای که این روزا خیلی بهت میاد...

متاسفم

/ 0 نظر / 2 بازدید