انگار قراره تموم ثانیه ها همیجور بگذره بدون تو...

بود و نبودم به انتخاب یار...

دلتنگتر از همه ی دلتنگی  هایم

تمام من تمام شد...

 

/ 0 نظر / 13 بازدید