تا حالا شده تمام روز زو با یه شماره تماس بگیری بخوای تولد عزیزی رو بهش تبریک بگی اما شمارت تووی بلک لیستش باشه یا اینکه دست بالا بگیریم 10 تا اس اما اس بدی و هر ده تاش برسه و یه جواب هم نگیری و از همه بدتر 12 روز جایی باشی که هیچ دسترسی به نت نداشته باشی مثلا وسط بیابون های نایین برای پروزه کاری و دستت به هیچ جا بند نباشه

مهم نیست ....

اینجا اولین جایی که وقتی رسیدم اومدم یه کافینت دربق وداغون و سرد

در هر صورت تولدت مبارک مهربون

/ 0 نظر / 2 بازدید